ورود اعضا

ورود به سایت

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار

تبلیغات

جستجو در آگهي مجلات

آمار بازدید سایت

بازدید امروز:358
بازدید دیروز:497
بازدید کل:585174

تعداد افراد آنلاین در حال حاضر

13
نفر

04 تیر 1398

قيمت لوازم يدكي خودروهاي سنگين

نام قطعه

قيمت به ريال

مدل

واشر تنظيم

6,760

LP 608

چراغ سفيدعقب

6,760

O 355,Faraz

طلق قرمزعقب

2,060

1924 EURO II,2624 EURO II

طلق نارنجي عقب

2,060

 

طلق سفيدعقب

2,060

O 355

واشركارتل

186,000

OM 906 LA (Atego),OM 906 LA (1325 F)

بست پايه تقسيم باد

421,300

ACTROS 1843

ورق واشر

4,490

MOST MODELS

واشرپيچ درب سوپاپ

18,500

OM 906 LA (Atego),OM 906 LA (1325 F)

واشردرب سوپاپ

133,900

OM 904 LA

واشردرب سوپاپ

251,000

OM 906 LA (Atego),OM 906 LA (1325 F)

فنرسوزن فارسونگا

5,210

OM 355 (BUS)

سوزن فارسونگا

49,445

OM 355,OM 355 A

سوزن فارسونگا

18,270

OM 355,OM 355 A

سوزن فارسونگا

17,237

OM 355,OM 355 A

سوزن فارسونگا

70,000

OM 355,OM 355 A

سوزن فارسونگا

35,400

OM 355,OM 355 A

سوزن فارسونگا

41,380

OM 355,OM 355 A

سوزن فارسونگا

29,460

OM 355,OM 355 A

سوزن فارسونگا

88,200

OM 355,OM 355 A

سوزن فارسونگا

41,540

OM 355,OM 355 A

سوزن فارسونگا

162,400

OM 355,OM 355 A

سوزن فارسونگا

44,980

OM 355,OM 355 A

سوزن فارسونگا

61,680

OM 355 A

سوزن فارسونگا

32,000

OM 355 A

سوزن فارسونگا

49,444

OM 314,OM 352

سوزن فارسونگا

17,570

OM 314,OM 352

سوزن فارسونگا

17,237

OM 314,OM 352

سوزن فارسونگا

72,500

OM 314,OM 352

سوزن فارسونگا

36,200

OM 314,OM 352

سوزن فارسونگا

79,530

OM 314,OM 352

سوزن فارسونگا

29,460

OM 314,OM 352

سوزن فارسونگا

60,000

OM 314,OM 352

سوزن فارسونگا

98,600

OM 314,OM 352

سوزن فارسونگا

39,020

OM 314,OM 352

سوزن فارسونگا

8,400

OM 314,OM 352

سوزن فارسونگا

20,700

OM 314,OM 352

واشرفاصله سوزن فارسونگا

1,040

OM 355 (BUS),OM 355 A (C400)

سوزن فارسونگا

37,220

OM 402,OM 403

سوزن فارسونگا

18,080

OM 402,OM 403

سوزن فارسونگا

40,000

OM 402,OM 403

سوزن فارسونگا

48,800

OM 402,OM 403

سوزن فارسونگا

48,900

OM 402,OM 403

سوزن فارسونگا

56,640

OM 402,OM 403

سوزن فارسونگا

45,320

OM 402,OM 403

سوزن فارسونگا

17,623

OM 402,OM 403

سوزن فارسونگا

33,480

OM 402,OM 403

سوزن فارسونگا

49,620

OM 402,OM 403

فارسونگا

150,400

DC MODELS

فارسونگا كامل

90,000

OM 355

فارسونگا كامل

43,920

OM 355

فارسونگا كامل

429,200

OM 355

فارسونگا كامل

9,810

OM 355

فارسونگا كامل

431,669

OM 355

سوزن فارسونگا كامل

2,213

OM 314,OM 352

سوزن فارسونگا كامل

395,483

OM 314,OM 352

سوزن فارسونگا كامل

249,400

OM 314,OM 352

سوزن فارسونگا كامل

139,400

OM 314,OM 352

لوله فيلتربخارروغن

321,000

OM 457 LA (Axor 1843)

ديافراگم درب سوپاپ

49,400

OM 906 LA (Atego),OM 906 LA (1325 F)

واشردرب روغن

4,700

O 309,O 508

واشردرب روغن

930

O 309,O 508

درب روغن دان

7,763

OM 314,OM 352,OM 355,OM 355 A,OM 402,OM 403

درب روغن دان

13,350

OM 314,OM 352,OM 355,OM 355 A,OM 402,OM 403

درب روغن دان

410

OM 314,OM 352,OM 355,OM 355 A,OM 402,OM 403

درب روغن دان

6,650

OM 314,OM 352,OM 355,OM 355 A,OM 402,OM 403

درب روغن دان

18,890

OM 314,OM 352,OM 355,OM 355 A,OM 402,OM 403

درب روغن دان

56,250

OM 314,OM 352,OM 355,OM 355 A,OM 402,OM 403

صافي لوله هواي موتور

377,900

OM 442,OM 442A

صافي بخارروغن

259,950

OM 314,OM 364 A,OM 364 LA

صافي بخارروغن

71,410

OM 314,OM 364 A,OM 364 LA

صافي بخارروغن

111,120

OM 314,OM 364 A,OM 364 LA

صافي بخارروغن

472,900

OM 364 A,OM 364 LA

جداكننده روغن

408,150

OM 457 LA (C & O 457)

جداكننده روغن

458,490

OM 457 LA (C & O 457)

فيلتربخارروغن كامل

4,045,500

OM 457 LA (Axor 1843)

فيلتربخارروغن كامل

4,083,902

OM 457 LA (Axor 1843)

فيلتربخارروغن كامل

3,054,760

OM 457 LA (Axor 1843)

فيلتربخارروغن

363,700

OM 457 LA (Axor 1843)

صفحه تنظيم فلايويل

219,713

MOST MODELS

دنده فلايويل

359,710

M 111 E23

دنده فلايويل

486,325

M 111 E23

گژنپين

4,870

MOST MODELS

رينگ

41,200

DC MODELS

خارسوپاپ

1,046

OM 402,OM 403

كاسه نمدساق سوپاپ دودوهوا

3,200

OM 457 LA (Axor 1843),OM 457 LA (C & O 457),OM 501 LA (Actros 1843)

كاسه نمدساق سوپاپ دودوهوا

27,554

OM 457 LA (Axor 1843),OM 457 LA (C & O 457),OM 501 LA (Actros 1843)

واشركامل پمپ گازوئيل

444,330

MOST MODELS

واسطه مياني سوپاپ

103,100

M 111 E23

خنك كننده گازوئيل

1,829,400

OM 457 LA (Axor 1843),OM 457 LA (C & O 457),OM 501 LA (Actros 1843),OM 501 LA (Actros 1844),OM 906 LA (1325 F)

خنك كننده گازوئيل

2,357,300

OM 457 LA (Axor 1843),OM 457 LA (C & O 457),OM 501 LA (Actros 1843),OM 501 LA (Actros 1844),OM 906 LA (1325 F)

خنك كننده گازوئيل

1,581,542

OM 457 LA (Axor 1843),OM 457 LA (C & O 457),OM 501 LA (Actros 1843),OM 501 LA (Actros 1844),OM 906 LA (1325 F)

واشركامل پمپ گازوئيل

189,000

OM 364 A,OM 364 LA

واشرپمپ گازوئيل

320,600

OM 442

ميل گاز

38,600

DC MODELS

ميله گاز

38,300

DC MODELS

سيلندرخفه كن موتور

178,440

OM 402,OM 403,OM 442

سيلندرخفه كن موتور

159,870

OM 402,OM 403,OM 442

سيلندرپمپ گازوئيل

158,100

OM 402,OM 403,OM 442,OM 442 A

بوش پمپ گازوئيل

360

OM 355,OM 355 A,OM 402,OM 403

 

منبع : سايت گواه